Przebieg szkolenia SCC

Przebieg szkolenia SCC

Szkolenie SCC uprawnia do pozyskania certyfikatu, bez którego nie można podjąć pracy w niemieckich, austriackich czy szwajcarskich firmach budowlanych, transportowych oraz innych z tzw. branży wysokiego ryzyka. SCC to tamtejszy system bezpieczeństwa, stosowany skądinąd także u wielu podwykonawców zagranicznych działających w Polsce.

Jak wygląda szkolenie SCC?

Szkolenie SCC:
  • Trwa zazwyczaj dwa dni (ustawowo musi objąć 24 godziny lekcyjne);
  • Może być skrócone dla osób wykształconych zawodowo w kraju docelowym lub pracujących tam przynajmniej przez rok;
  • Obejmuje zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa kraju docelowego, procedur zachowania się po wypadku, zorganizowania swojego stanowiska pracy, używania poszczególnych narzędzi pracy, zachowania się w czasie pożarów itp.;
  • Kończy się egzaminem (możliwym do przeprowadzenia w różnych językach) i odbiorem certyfikatu SCC (zazwyczaj od dwóch do siedmiu dni po napisaniu egzaminu).
Jeśli chodzi o średni koszt szkolenia SCC, w Polsce wynosi on zazwyczaj niecałe 1000 zł, przy czym uwaga: egzamin opłaca się osobno - poza ceną samego szkolenia.

Dlaczego warto?

Ukończenie takiego szkolenia to nie tylko uprawnienie do podjęcia pracy w branży wysokiego ryzyka w niektórych krajach Unii Europejskiej. To także:
  • Zwiększenie naszej wiarygodności w oczach pracodawcy i państwa docelowego;
  • Zwiększenie atrakcyjności swojej kandydatury o pracę;
  • Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu podczas pracy;
  • Lepsze zorganizowanie swojego stanowiska pracy.
Oczywiście - zanim podpiszemy umowę szkoleniową - upewnijmy się, czy dana firma szkoleniowa posiada odpowiednie doświadczenie? Czy może wystawić certyfikat SCC 018 (dla pracowników liniowych) i 017 (dla przełożonych)? Czy organizuje szkolenia w pobliżu miejsca naszego zamieszkania? I czy daje możliwość wykupienia zielonej karty oraz innych interesujących nas dodatków? Jeżeli zależy nam natomiast na szkoleniu grupowym (np. dla całej kadry pracowniczej), upewnijmy się też, czy jest taka możliwość i czy w związku z tym oferowane są jakieś zniżki?