Szkolenia u pracodawcy

Szkolenia u pracodawcy

W dzisiejszych realiach w przewadze branż przemysłowych obowiązują konkretne normy, których należy przestrzegać dla dobra ludzi oraz poprawy jakości świadczonych usług. Koncern TUV Austria proponuje przedsiębiorcom na obszarze całego kraju fachowe szkolenia, audyty i certyfikaty, które w dostrzegalny sposób poprawiają jakość pracy. Szkolenia BHP są niezwykle istotne dla podtrzymania bezpieczeństwa Państwa podwładnym. Z tego powodu zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w tym zakresie. Nasi eksperci organizują kilkugodzinne treningi praktyczne i merytoryczne, dzięki nim uczestnicy poznają obowiązujące zasady, które pozwalają dostrzegalnie poprawić poziom bezpieczeństwa w każdej kompanii. Po zakończeniu szkolenia słuchacze otrzymają autentyczny certyfikat, lecz przede wszystkim będą bogatsi o praktyczną wiedzę. Koncern TUV Austria przeprowadza też audyty monitorujące technologie spawania, porównując ich kompatybilność z normami obowiązującymi na terenie UE. Osoby, które w przyszłości pragną wykonywać zawód spawacza, powinny wziąć udział w kursach dokształcających, w trakcie których opisywane są tematy dotyczące innowacyjnych technologii. Posiadamy również wielką wiedzę w zakresie maszyn ciśnieniowych, przeprowadzamy audyty w miejscach z nich korzystających, określając ich stan oraz szczelność. Wykorzystujemy tutaj najświeższą technikę akustyczną, gwarantującą 100 % skuteczność.